Folkrace – sporten där krockar är tillåtna

Racen är täta och det är full tillåtet med lite stök och bök på banan. Påkörningar och bulor i plåten ingår i sporten som hittade sin väg till Sverige från Finland. Tanken var att folkrace skulle bli en billig bilsport där alla i familjen skulle kunna tävla med samma bil.

Folkrace – sporten där krockar är tillåtna

Nästan 35 år efter att sporten kom till Sverige är det fortfarande samma parametrar som präglar sporten. Bilarna är billiga standardbilar, anpassade till de tuffa tävlingsförhållandena, och flera förare i en och samma familj kan tävla med en bil. Förutsatt att den överlever racet förstås. Det ska inte stickas under stol med att det går hett till på folkracebanorna och att det inte finns någon garanti för att alla bilar som ställer upp på startlinjen även korsar mållinjen. Det är inte en helt ovanlig syn att en bil trycks upp i en jordvall längs med banan och blir stående. En bil som snurrar eller hamnar på taket är inte heller något som förvånar vare sig publiken eller förarna i folkrace.

Enkel bansträckning

I Sverige finns det cirka 130 folkracebanor och de är i princip uppbyggda på samma sätt; packad jord och grus och ibland lite asfalt. Banorna består av enkla slingor men ändå så pass kurviga att maxhastigheten på 80 km/h inte ska vara möjlig att överskrida. I varje heat ingår sex bilar som ställs upp i bredd på startlinjen. Alla förare vill vara först in i första kurvan varför det ofta blir trångt med hopkörningar och ljudet av krasande plåt som följd. Föraren skyddas av den säkerhetsbur som är ett krav för att få starta i folkrace. Bilarna kontrolleras och besiktigas av en teknisk funktionär före varje start. Klarar inte bilen besiktningen, det vill säga inte uppfyller de krav som finns, får bilen startförbud. Bilarna som förarna tävlar med är standardbilar där 16-ventilsteknik är tillåten men inte turbo och fyrhjulsdrift. När heaten är avklarade går de förare som kvalificerat sig vidare till finalerna. Hur många finaler, kvarts-, semi-, B- och A-final, som körs är upp till varje tävlingsarrangör att bestämma.

Alla bilar till salu

Det som skiljer folkrace, förutom de billiga bilarna och förhållandevis låga omkostnaderna, från övriga bilsportgrenar är att när finalen är körd och vinnaren är korad, är alla bilar till salu. Det finns bara ett undantag och det är om det finns en debutantbil, som inte delas av någon annan förare, med i startfältet. Bilarna säljs via anbud men slutpriset kan aldrig bli mer än 8000 kronor. Väljer en förare att lämna tävlingsplatsen med en bil som varit med i tävlingen bestraffas personen i fråga med böter på 25 000 kronor. Det är däremot fullt möjligt att lägga ett anbud på sin egen bil eller be någon familjemedlem göra det, förutsatt att personen i fråga är över 15 år, vilket är den nedre gränsen för att få delta i en folkracetävling. Här finns alltså en möjlighet att lägga ett bud på en bil som gått riktigt bra under tävlingen.

Alla bilar till salu