Självkörande bilar

Många av oss har någon gång sett en science fictionfilm där rollkaraktärerna hoppar in i ett självkörande fordon. Ibland går det på marken, ibland kör det runt i luften. Fordon som kör själv utan inverkan från människan kan kännas avlägset men faktum är att det varken är ett område som det nyligen har börjat arbetas på eller som är särskilt långt borta innan det blir verklighet.

Självkörande bilar

Det har experimenterats med självkörande fordon sedan minst 1920-talet och under 1980-talet utvecklade ingenjörer de första modellerna som var helt automatiska. Stora bilföretag som Mercedes-Benz var både inblandade och gick i fronten för utvecklingsprocessen under 1980-talet. Även Google har intresserat sig för självkörande bilar och försöksbilarna kallade Google X är främst utvecklade för att bidra till en fortsatt och mer intensiv utveckling av elbilar. Googles självkörande bilar har kört runt i USA i flera år.

Samarbete mellan bil- och datortillverkare

Google är inte det enda datorföretaget som arbetar med självkörande bilar. Datorjätten Intel och tyska biltillverkaren BMW har gått ihop för att utveckla en självkörande bilmodell. Volvo och Ford har gjort uttalande om att de har som mål att självkörande bilar ska finnas på marknaden senast 2021. Håller tidsplanen, vilket den enligt forskare på området bör göra, kommer självkörande bilar vara en vanlig företeelse i våra städer om bara några år. Bilarna finns redan i dag och det pågår flera olika projekt med självkörande bilar. Bland annat testar man hur de självkörande bilarna fungerar i trafik och att de är tillräckligt säkra för passagerare att åka i. I Stockholm pågår ett testprojekt där självkörande bussar trafikerar den en och en halv kilometerlånga sträckan mellan Kista Galleria och Victoria Tower. Maxhastigheten är satt till 20 km/h under projekttiden.

Effekter på miljön

Självkörande bilar kommer inte bara förändra vardagen för oss de kommer även att påverka stadsbilden och miljön i positiv riktning. Med självkörande bilar tror forskarna att behovet av att äga en bil kommer att minska. Istället blir det möjligt att via en app beställa en självkörande bil som sedan tar en till den önskade destinationen. Biltrafiken skulle minska och stadsmiljön skulle bli betydligt bättre. Forskarna tror att så många som 9 av 10 bilar kan tas bort i städerna när självkörande bilar blir verklighet fullt ut. Anledningen är att många bilar i dag står parkerade mer tid än de används. Minskar behovet av att äga en bil, vilket det troligen kommer att göra när självkörande bilar blir faktum, minskar också behovet av garage- och parkeringsplatser. Forskarna är dock inte helt överens om att biltrafiken kommer att minska. Med självkörande bilar kan även yngre tonåringar börja transportera sig med en bil utan att en vuxen behöver följa med. Detta kan komma att leda till en ökad biltrafik och mer bilköer istället för den motsatta önskade effekten. En förutsättning för att biltrafiken och problemet med bilköer ska minska är att vi börjar samåka betydligt mycket mer än vad som sker i dag. Säkerhetsaspekten är också en utmaning för utvecklarna att tacka. En undersökning visar att så många som 70 % av de tillfrågade svenskarna kunde tänka sig att sätta sig i en självkörande bli.

Effekter på miljön