Skoda och företagets historia

Allt började 1895 när Vaclav Klement och Vaclav Laurin som började med att tillverka cyklar som senare blev motorcyklar.De båda herrarna Klement och Laurin var utbildade inom olika områden, Laurin var mekaniker och Klement var en bokhandlare. Men de började istället att tillverka cyklar 1896 stod den första cykeln klar.  Ett par år senare hade de gjort företagets första motorcykel som hade en motor på 1,25 hk och hade en topphastighet på dryga 40 km/h. Under företagets första år gick de under namnet Slavia men när de sedan sålde de första motorcyklarna bytte de till Laurin & Klement. Det gick bra för det lilla företaget med både cykel och motorcykel försäljning och 1905 började de tillverka bilar. Biltillverkningen satte igång och redan efter 7 år var de den största tillverkaren av bilar i dåvarande Österrike-Ungern. Fram till första världskriget 1914 var de den största tillverkaren av bilar i landet men de fick tyvärr upphöra med produktionen på grund av kriget. Denna tillverkningen återupptogs 1919 och då fick Laurin & Klement licenser på att tillverka de franska bilarna Hispano-Suiza. Efter ett par år av tillverkningen köptes Laurin & Klement upp av Skodaverken i Plzen i dagens Tjeckien och då döptes bilarna till Skoda. Skodaverken i Tjeckien grundades redan 1859 och tog sedan över av ingenjören Emil Skoda som namngav företaget. Till en början tillverkade Skodaverken vapen då den dåvarande kapprustningen i Europa var mycket hög vilket gynnade företaget. Denna vapenindustri fortsatte fram till 1924 då Skoda köpte rättigheter för att tillverka bilar av Namnet Skoda. Skoda bestod då av två olika grenar ett som tillverkade bilar och det andra trådbussar. Denna verksamhet fortsatte fram till andra världskrigetsslut då sovjet tog över makten i Tjeckoslovakien och ersatte marknadsekonomin med en planekonomi. Då bröts företaget upp i Skoda Auto och Skodaverken.

Logotyper

Efter övertagandet av Laurin & Klement ändrades deras logotyp till en blå oval med namnet  Skoda i mitten bestående av vit text. Logotyper brukar ändras med åren och det gjorde även Skoda som idag tillämpar en pil med vingar. Original logotypens ursprungs sägs vara en bild av en indian som sägs avbilda dåvarande Skodaverkens direktör Maglic i Plzen. Idag används fortfarande pilen men består idag av grön färg.

Dagens Skoda

Idag är Skoda en del av Volkswagen koncernen och detta har sitt ursprung under 1990 talet då staten godkännde att privatiseringar skulle inledas i olika företag. Skoda fick då en partner och detta blev Volkswagen. Volkswagen har gjort mycket bra utvecklingar som blev till en fördel för Skoda en av dessa blev förbättringen av Skoda-Felicia som blev till en storsäljare. Efter Volkswagen tillträdde som partner har de lyckats med att modernisera Skoda vilket ledde till stora framgångar en av orsakerna är att Skodan  är mycket billig vilket ledde till stor förfrågan. Volkswagen hjälpte även Skoda att nå de större marknaderna i Europa och bland annat den svenska. Några av de modellerna som ledde Skoda till de större framgångarna är Felician och Octavian som blev mycket populära. Sedan starten 1905  har Skoda tillverkat över 15 miljoner bilar som sålts världen över.

Dagens Skoda