Veteran- och samlarfordon

Det är något speciellt med gamla bilar och deras formspråk. Kantiga linjer eller rundade kurvor, alla har sina favoriter. Tillhör du dem som är på jakt efter ett veteran- eller samlarfordon finns det en del att ha i åtanke, inte minst när det gäller de nya reglerna för bilbesiktning som inför under 2018.

Nya regler

Nya regler

Flera länder har redan en rullande gräns gällande vilka årsmodeller som klassificeras som veteranfordon. Ett veteranfordon kan exempelvis få en lägre försäkringspremie och vara undantagen kravet på bilbesiktning. Fram till den 20 maj 2018 hade Sverige en fast besiktningsgräns som gällde fordon tillverkade 1950 eller tidigare. Den har nu ändrats till att bli en rullande 50-årsgräns på bilar och en rullande 40-årsgräns för motorcyklar.

Nya regler

Vad innebär då detta? Jo, såvida bilen är av årsmodell 1968 eller äldre, och motorcykeln av årsmodell 1978 eller äldre, behöver fordonsägaren inte längre tänka på att boka besiktningstid. Men det gäller att vara observant på en sak och det är att veteranfordonen inte blir godkända per automatik bara för att de har uppnått en ålder över 50 eller 40 år. Bilen eller motorcykeln måste nämligen ha blivit godkänd vid bilprovningens kontrollbesiktning året före veterangränsen infaller. Ditt fordon blir alltså inte besiktningsbefriat eller godkänt om det har körförbud när det blir 50 eller 40 år. Ett körförbud kan endast hävas genom att fordonet genomgår en fullständig kontrollbesiktning med godkänt resultat.

Skillnaden mellan samlar- och veteranfordon


Alla fordon som överlever tillräckligt länge kan bli veteranfordon men entusiaster talar inte bara om veteranbilar utan även om samlarbilar. Men vänta nu, är inte veteranbilar och samlarbilar samma sak? Nej, hur märkligt det än låter så är det faktiskt inte det, inte när till exempel ska klassificera en bil som samlarfordon.  För att kunna klassificera ett fordon som samlarfordon av etnografisk eller historiskt intresse och därigenom få tullfrihet för det aktuella fordonet måste det uppfylla vissa krav. Det går till exempel inte att jämställa ett samlarfordon med ett veteranfordon. För att kallas samlarfordon måste följande krav uppfyllas:

  • Fordonet måste vara i ursprungligt skick, d.v.s. det får inte har gjorts några omfattande förändringar på bromsar, chassi, fjädring, kaross, motor, styrning eller överföring. Det är dock tillåtet att reparera och återställa defekta eller utslitna delar och enheter samt tillbehör får ersättas så länge fordonet i fråga bevaras i ett historiskt sett korrekt tillstånd.
  • Fordonet måste vara minst 30 år gammalt samt av en modell eller typ som inte längre produceras. Exempel på fordon med modellnamn som är mer än 30 år, men som nyproduceras är till exempel Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Volkswagen Passat.
  • Fordonet ska dessutom vara relativt sällsynt och får inte frekvent användas till sitt ursprungliga ändamål.
  • Fordonet ska också ha ett större värde och ska vara ett föremål för särskilda affärsuppgörelser utanför den ordinarie handeln med bruksföremål av samma slag.

För att varje enskilt fordons förutsättningar för att uppfylla kraven ska kunna bedömas bör information i form av adekvat information överlämnas. Exempel på sådana handlingar är facklitteratur, fotografier, köpehandlingar, referensböcker, officiella fordonsdokument eller utlåtanden av oberoende och erkända experter.